Jdi na obsah Jdi na menu
 


Human (člověk)

29. 4. 2007

Human

Obrazek

Grain Kain s pýchou křičel k celému světu a vštípil duchy do své formy. Výsledek byl katastrofální. Jeho potomci byly slabí, hloupí, lstivý a zbabělí. Všichni Kainovým výtvorem pohrdali. Aby Kain překonal své hanebné selhání, opustil své potomky a na nějaký čas se ukryl před zraky ostatních. Jeho potomci jsou dnes nazýváni lidmi.


Lidé v Lineage II jsou podobní lidem v reálném světě. Lidé mají nyní největší sílu a populaci na kontinentech.

Zvláštní schopnosti Lidí:
Ačkoli lidé nevlastní žádné zvláštní schopnosti, jejich silná stránka je skutečnost, že mohou proniknout do mnoha povolání.

Základní vlastnosti Lidí:
Lidé jsou vyvážení ve všech povolání.Lidská vesnice – Mluvící Ostrov (Talking Island Village)
Mluvící ostrov je vzdálen od jižního pobřeží Gludio Territory a je navštěvovaná začínajícími rytíři a mystiky. V minulosti když Elfská rase vládla kontinentu, byla na ostrově založena škola kouzel sloužící lidem.

Po odchodu Elfů, několik Kouzelníků začalo s magickou školou jako místem vhodným pro vzdělávání talentovaných mystiků. Navíc od doby kdy byl na ostrově otevřen Cedrikův sál, mnoha začínajících rytířů začalo navštěvovat ostrov kvůli tréninku.

Obrazek


• Human Fighter (Lidský bojovník)
Povolání HF je základním typem Bojovníka. Postavy se učí základům boje s nejrůznějšími zbraněmi a získají základní trénink v fyzickém boji. Styl hry za Human Fightera: Povolání Bojovníků závisí na fyzické síle. Bojovníci používají meče, dýky a tupé zbraně. Jejich síla je v boji na blízko (melee). Nicméně, Bojovník se může cvičit a eventuálně i specializovat na střelbu z luku a stát se specialistou na boj z dálky. Toto povolání se vyznačuje velkou sílou a agilitou. Jestliže chceš ubíjet příšery nebo chceš být vyjímečný v zuřivém obléhání hradu, staň se Bojovníkem.

Vlastnost INT STR CON MEN DEX WIT
Hodnota 21 40 43 25 30 11

• Human Knight (Rytíř) 
Rytíři dostávají vojenský výcvik od státní organizace (nebo organizace odpovídající velikosti). Pro získání statutu Rytíře se člověk musí zaregistrovat v nejakém rytířském spolku. Rytíři považují čest za svou nejvyšší prioritu a jsou ochotni položit svůj život za svou vlast a za svého krále. Jejich základním vybavením jsou jednoruční meč a štít.
Styl Hry: Povolání Knight se specializuje na fyzický boj z blízka se zaměřením na obranu. Jejich obranné schopnosti jsou excelentní a jejich samoléčící dovednosti jim dovolují boj po dlouhou dobu bez asistence spolubojovníků. V boji ve skupině, se Knighti zaměřují na odvedení pozornosti a útoků příšer na sebe - to dovoluje ostatním spolubojovníkům příšeru zabít.

• Dark Avanger (Temný mstitel) 
Narozdíl od paladina, který používá většinou bílou magii, používá Temný mstitel černou magii k zničení svých protivníků. Pohlcuje životní energii z mrtvol a odráží část zranění na své protivníky.

• Paladin (Paladin) 
Paladin se modlí k bohům o sílu ochraňovat všechny drahocennosti a porazit zlé síly, které se mu postaví. Dokáže se sám léčit a snaží se v boji ochránit všechny členy své družiny.

• Rogue (Tulák) 
Tuláci jsou bojovníci, kteří považují mrštnost za důležitější než hrubou sílu - a zisk za důležitější než čest. Narozdíl od Rytířů a Válečníků spoléhají i na útok zdálky. Preferují dýky, luky a lehké zbroje místo velkých zbraní a těžké zbroje, které by jen ztěžovaly jejich obratné útoky. Hlavní úkoly Tuláků zahrnují průzkum, špionáž a zákeřné vraždy. Vyjímečně může být skupina Tuláků využívána jako armáda lučeštníků.
Styl hry: Hra za postavu Rogua může být neuvěřitelně riskantní. Vše závisí na uhýbání před útoky (evasion), vyzbrojený bývá dýkou a lukem, pro Rogua může být obtížné bojovat s příšerami na vysokých levelech osamotě. Při hře ve skupině, měl by se Rogue vyhýbat první linii. V mnoha bojových situacích, může být užitečný díky vysoké šanci na kritický útok a útočení z povzdálí s použitím svých lučištnických schopností.

• Treasure Hunter (Lovec pokladů) 
Známý též jako: "dýka číhající ve tmě" jedná na základě svých vlastních cílů. Dokáže se vyhnout svým nepřátelům nebo vrazit dýku do zad.


• Hawkeye (Orlí oko) 
Spíš než dýkou ohrožuje své nepřátele zdáli lukem. Společně ve skupině s ostatními se jeho síly násobí. Proti jednomu protivníkovi je až neuvěřitelně přesný a více nepřátel dokáže zasypat přívalem šípů.
• Warrior (Válečník) 
Válečníci se specializují na použití fyzických sil. Jelikož Válečníci nejsou členy pravidelné armády, většinou preferují samostatnou práci. Zaměřují se na rozvíjení bojových dovedností s různými zbraněmi. Vzhledem ke svému zaměření na zlepšení svých schopností si většinou od ostatních lidí udržují určitý odstup. Válečníci často žijí na okrajích vesnic a přijímají nekultivovaný životní styl.
Herní styl: Povolání Warrior se specializuje na fyzický boj z blízka se zaměřením na útočné dovednosti. Warrioři koncentrují svoje úsilí na zvyšování útočných dovedností a zabíjění příšer. Při boji ve skupině, Warrioři přijímají roli tanku. Jejich primární dovednosti a výhody jsou ve způsobování zranění, a to hodně.

• Warlord (Pán boje) 
Více než na boj jeden proti jednomu se specializuje na boj jednoho proti mnoha a používá tyčové zbraně s dlouhým dosahem. Svým útokem dokáže řadu nepřátel omráčit a vyřadit z boje. Jeho síly se plně projeví v boji proti velkým skupinám nepřátel, jako například při obléhání hradu.


• Gladiator (Gladiátor) 
Nikdo není lepší bv boji jeden na jednoho než Gladiátor. Jeho nepřátelé se mohou jen neúspěšně snažit vyhnout jeho útokům. Umí několik speciálních útoků a ovládá několik druhů zbraní.

• Human Mystic (Lidský mystik)
Povolání HM se zajímá o síly obklopující svět. Postavy objevují a využívají tyto síly. Díky tomu, že mají tendence zůstávat vzadu a číst v tlustých knihách nebo provádět experimenty s rozličnými materiály, nemají u ostatních zrovna dobrou reputaci. Bývají považováni za pilně studující kouzelníky, kteří jednou budou velmi mocní. Obyčejně se objevují jako postavy oděné v róbách a držící hůl, která jim pomáhá při kouzlení. Ovládají základní útočnou a léčící magii.
Styl hry za Mystika: Člověk, na rozdíl od Orků, ovládá všechny základní druhy magií zahrnující magii elementálů, bílou magii, podpůrnou magii, černou magii, a vyvolávací magii. Human Mystic, který hraje solo, hojně využívá útočné kouzlo Wind Strike. Co se týká fyzického boje na blízko, nemá Human Mystic srovnatelné vlastnoti s Fighterem.

Vlastnost INT STR CON MEN DEX WIT
Hodnota 41 22 27 39 21 20

• Human Wizard (Lidský mág) 
Lidští mágové rozdělují magické síly na čtyři základní elementy plus světlo a temnotu. Poté soustředí sílu těchto elementů a zkombinují je pro využití ve svých kouzlech. Většina Lidských mágů pochází z Iwory Tower nebo jsou učedníci mágů, kteří z této věže přišli už před dávnými časy. Mohou používat středně silnou elementární magii, černou magii a vyvolávací magii.
Styl hry: Human Wizard se zaměřuje na magii elementálů, vyvolávací magii a černou magii. Umí vyvolat příšeru a použít ji jako tank, nebo absorbovat HP z těla a přeměnit HP na MP. Při hře ve skupině, Human Wizard způsobuje velká zranění pomocí silných kouzel.

• Sorcerer (Čaroděj) 
Čaroděj je matoucí osoba, která čerpá sílu samotných elementů k sesílání velmi mocné magie. Dokáže své nepřátele sežehnout proudem ohnivých kouzel, nebo je všechny ve svém okolí uspat.
• Necromancer (Nekromant) 
Nekromanti využívají síly temnot používáním černé magie titánů. Dokáží si privolat nemrtvé služebníky nebo mohou nechat vybuchnout mrtvoly svých nepřátel.


• Warlock (Vyvolávač) 
Vyvolávači považují magické síly za živoucí bytosti. Dokáží vytvořit něco z ničeho použitím vyvolávačské magie nejvyšších úrovní. Jako ostatní povolávači se zapojují do bitvy pouze zprostředkovaně léčením a posilováním svých služebníků.

• Cleric (Kněz) 
Kneží jsou Lidští mystikové, kteří si propůjčují moc bohů k provádění zázraků. Přestože často patří k nějaké církvi, někteří z nich se odmítají ztotožnit s jediným náboženstvím a jednají pouze na základě svých osobních zásad. Jejich magie je většinou používána k pomáhání ostatním lidem. Díky podstatě své profese se často vydávají na poutě kvůli svému náboženství.
Styl hry: Clerici se zaměřují spíš na bílou a podpůrnou magii než na útočnou magii. Při hře sólo, Cleric nosí lehké brnění a posiluje svoje schopnosti pomocí magie. Nicméně jsou pomalí bojovníci s nízkou fyzickou zručností. Pokud ale mají své léčivé schopnosti mohou bojovat samotně. Vzhledem k tomu, že Cleric používá jak podpůrnou magii tak i bílou magii, je užitečný při hře ve skupině hlavně díky kouzlům Might, Shield, a Heal. V kritických situacích má Cleric v zásobě ovládací kouzla jako třeba Sleep.

• Bishop (Biskup) 
Biskup je svatá osoba tohoto období,která přináší zázraky léčení a uzdravování té nejvyšší úrovně. Pokud je donucen, tak bude bránit sám sebe. Biskup dokáže vyléčit různé druhy zranění a používá specializovanou magii proti nemrtvým.


• Prophet (Věštec) 
Věštec posiluje své spojence a oslabuje své nepřátele pomocí nejvyšší úrovně podpůrné magie. S požehnáním svých bohů je schopen zvýšit množství fyzické i mentální síly nebo je schopen se sám teleportovat do vesnice.